Skip navigation

ACTUEEL: Corona beleid PPP

Aanpassing Corona beleid.

Vanaf 30 maart j.l. zijn door PPP in verband met het Corona virus geen face to face contacten meer uitgevoerd. Consulten vinden uitsluitend plaats via beeldbellen.
M.i.v. maandag 4 mei wordt dit beleid – in voorkomend geval- versoepeld.

We hebben besloten voor die patiënten die niet kunnen beeldbellen weer de mogelijkheid van een face to face contact aan te bieden. E.e.a. in nadrukkelijk overleg met uw behandelaar.

Dat betekent dat we vanaf mei de meeste behandelingen nog (steeds) per telefoon of per webcam blijven doen.

Indien uw behandelaar van mening is dat u voor een face to face behandeling in aanmerking komt zullen zij contact met u opnemen voor een afspraak.

Hoe werkt het beeldbellen?
U ontvangt een email met een link van uw behandelaar. Als u daar op klikt en u via Google Chrome aanmeldt, komt er een veilige video verbinding tot stand met uw behandelaar.
Het is wat onwennig misschien, maar u zult zien dat het goed werkt. We hebben inmiddels  ruime en goede ervaring met deze vorm van communicatie.

 

Welkom

Welkom op de website van Psychologen Praktijk Putten (PPP). PPP is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen aanbiedt.In de praktijk zijn Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen en orthopedagogen werkzaam.

 

Kinderen en Jeugd

Mogelijke redenen voor aanmelding bij de PPP zijn gedrags- en/of opvoedingsproblemen, somberheid, angsten, fobieën, verwerkingsproblemen, slaap- of eetproblemen, moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenoten, problemen op school, concentratieproblemen, hyperactiviteit en aandachtstoornissen (ADHD), ontwikkelingsstoornissen (Autisme spectrum), ontwikkelingsachterstand dan wel hoogbegaafdheid.

Volwassenen

Bij de PPP kunnen zich eveneens volwassenen aanmelden. Problemen waarmee mensen kunnen kampen zijn bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard.

Lees meer…

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten