Skip navigation

ACTUEEL

Helaas hebben wij voor 2023 geen zorgovereenkomst kunnen afsluiten met Menzis (tevens Anderzorg, Hema en Vink Vink).

Mocht u ondanks dat PPP geen zorgcontract met Menzis heeft gesloten toch bij ons in behandeling willen komen, houdt u er dan rekening mee dat een deel van de zorgkosten niet door uw verzekeraar wordt vergoed en door uzelf aan PPP moet worden betaald. U ontvangt van ons de factuur die u hierna bij uw verzekeraar declareert. De verzekeraar vergoedt slechts het deel waarvoor u verzekerd bent. Dit eventueel onder aftrek van een nog resterend eigen risico. U maakt het volledige factuurbedrag binnen de gestelde betalingstermijn over op het IBAN bankrekeningnummer van PPP onder vermelding van het factuurnummer.

Zodra u 18 jaar wordt moet u zich volgens de Zorgverzekeringwet (ZvW) zelf verzekeren. Let er bij de keuze van een verzekeraar op dat deze een zorgcontract met PPP heeft gesloten zodat uw behandelkosten volledig op uw polis gedekt zijn.

Welkom

Welkom op de website van Psychologen Praktijk Putten (PPP). PPP is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen aanbiedt. In de praktijk zijn Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen, psychologen, systeemtherapeuten en SPVer werkzaam.

Problemen waarmee mensen kunnen kampen zijn bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard.

Behandelingen vinden plaats in een van beide gezondheidscentra van Putten. In GZC Da Costa, Klaas Frisohof 20-3  heeft PPP 6 kamers en in GZC Putten, Engweg 8 a heeft PPP 5 kamers.

Lees meer…

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten