Skip navigation

Welkom

Welkom op de website van Psychologen Praktijk Putten (PPP). PPP is een instelling voor medisch specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor volwassenen die, in nauwe samenwerking met de huisarts, zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ bij de meest voorkomende psychische stoornissen aanbiedt. In de praktijk zijn Psychiaters, Klinisch Psychologen, Psychotherapeuten, GZ psychologen, psychologen, systeemtherapeuten en SPVer werkzaam. Zij worden hierbij ondersteund door het secretariaat.

Problemen waarmee mensen kunnen kampen zijn bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress, onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard.

Behandelingen vinden plaats in een van beide gezondheidscentra van Putten. In GZC Da Costa, Klaas Frisohof 20-3  heeft PPP 6 kamers en in GZC Putten, Engweg 8 a heeft PPP 5 kamers.

Lees meer…

ACTUEEL

Certificeringen 2024: NEN-ISO-9001:2015 en KIBG Keurmerk

Op 20 februari 2024 heeft Psychologen Praktijk Putten het certificaat behaald voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-en-ISO 9001:2015.  De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt 3 jaar. Jaarlijks vindt er tussentijds een audit plaats welke wordt uitgevoerd door TÜV Nord Nederland B.V. Op deze manier werken wij continue aan het verbeteren en borgen van onze dienstverlening.

Ook heeft Psychologen Praktijk Putten aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2024 te voldoen. Dit houdt in dat wij ook voor 2024 geregistreerd  zijn als Keurmerkdrager.

ZORGOVEREENKOMSTEN 2024

Hierbij informeren wij u over de contractafspraken die Psychologen Praktijk Putten (PPP) voor 2024 met de zorgverzekeraars heeft gemaakt.

PPP heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten, behalve met Menzis (inclusief de labels: Anderzorg, Hema en VinkVink) en A.S.R./Ditzo.

Indien u op dit moment bij ons in behandeling bent of in 2024 gaat komen, verzoeken wij u bij de keuze van uw zorgverzekering voor 2024 hiermee rekening houden om voor een volledige vergoeding in aanmerking te komen. Voor de zorgverzekeraars waarmee PPP geen zorgcontract heeft gesloten, betekent dit dat wij in principe geen nieuwe cliënten in behandeling nemen tenzij u bereid bent om het niet vergoede deel van de zorgkosten zelf te bekostigen. In uw polisvoorwaarden kunt u lezen welk percentage dit betreft.

Bent u nu verzekerd bij Menzis of A.S.R./Ditzo en wilt u er zeker van zijn dat uw kosten volledig vergoed worden, dan adviseren wij u om per 1 januari 2024 over te stappen naar een verzekeraar waarmee PPP zorgovereenkomst heeft gesloten.

Aanpassing No-Show beleid

PPP hanteert m.i.v. 1 juli 2023 een aangepast no-showbeleid als een afspraak ongeacht de reden niet tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd. De kosten voor een no-show worden niet vergoed door de verzekeraar en komen na beoordeling door PPP mogelijk voor eigen rekening. De no-show tarieven zijn als volgt: voor een individueel consult € 90, een groepsconsult € 45 en een onderzoekconsult € 135. Reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden dat waardevolle zorguren aan de cliënten worden besteed. Onze medewerkers zijn voor een afspraak namelijk al bezig geweest met de voorbereidingen en zijn door een niet tijdige afmelding niet meer in staat om een vervangende afspraak in te plannen. Het is voor PPP niet haalbaar om dit financiële risico te dragen.

Helaas hebben wij voor 2023 geen zorgovereenkomst kunnen afsluiten met Menzis (tevens Anderzorg, Hema en Vink Vink).

Mocht u ondanks dat PPP geen zorgcontract met Menzis heeft gesloten toch bij ons in behandeling willen komen, houdt u er dan rekening mee dat een deel van de zorgkosten niet door uw verzekeraar wordt vergoed en door uzelf aan PPP moet worden betaald. U ontvangt van ons de factuur die u hierna bij uw verzekeraar declareert. De verzekeraar vergoedt slechts het deel waarvoor u verzekerd bent. Dit eventueel onder aftrek van een nog resterend eigen risico. U maakt het volledige factuurbedrag binnen de gestelde betalingstermijn over op het IBAN bankrekeningnummer van PPP onder vermelding van het factuurnummer.

Zodra u 18 jaar wordt moet u zich volgens de Zorgverzekeringwet (ZvW) zelf verzekeren. Let er bij de keuze van een verzekeraar op dat deze een zorgcontract met PPP heeft gesloten zodat uw behandelkosten volledig op uw polis gedekt zijn.

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten