Skip navigation

Aanmelden

Aanmelding

Aangezien u zowel voor de Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ) een verwijsbrief nodig hebt, is het noodzakelijk dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts. Ook medisch specialisten, jeugdartsen mogen doorverwijzen. Gemeenten kunnen een beschikking afgeven waarin toestemming wordt verleend voor een behandeling. De verwijsbrief en/of beschikking zijn vereist voor een behandeling of onderzoek.

Vervolgens kunt u zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met de praktijk in Putten, telefoon 0341 362521. U kunt ook het onderstaande intake formulier invullen en digitaal versturen.

Iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur heeft de praktijk telefonisch spreekuur. U kunt dan met een van onze psychologen persoonlijk spreken. Op ieder ander tijdstip kunt u een voicemail inspreken, dan bellen we u zo spoedig mogelijk terug.

Wachtlijst

Helaas kunnen wij u na aanmelding niet onmiddellijk helpen en komt u op een wachtlijst.

De wachttijden (per 1 maart 2020) zijn:

Kinderen en jeugdigen   0 – 18 jaar:

Nijkerk:     minimaal   8 weken
Putten:      minimaal   10 weken
Zeewolde: minimaal  4 weken

Bij K&J is er geen wachttijd tussen het intakegesprek en het daaropvolgende onderzoeks- dan wel behandeltraject.

Volwassenen:  3-4 weken

De afspraak voor een intakegesprek zullen wij met u gaan maken na ontvangst van het aanmeldformulier en de verwijzing. Wij wijzen u er op dat u na de intake mogelijk niet aansluitend kunt worden behandeld, afhankelijk van de beschikbaarheid van de juiste behandelaar.

N.B. Als door veel aanmeldingen de wachttijden oplopen, gaan wij bij nieuwe aanmeldingen voorrang geven aan zwaardere en meer urgente problematiek. Dus aan patiënten met een verwijzing voor specialistische GGZ.  Als u zich aanmeldt met een verwijzing voor basis GGZ en de wachttijd is meer dan 6 weken zullen wij u adviseren naar een praktijk voor Basis GGZ te gaan. Ook voor specialistische GGZ (SGGZ) zullen wij u doorverwijzen naar andere praktijken in de regio indien de wachttijd meer dan 12 weken is.

Informatieuitwisseling

Met de gemeenten worden voor Kind en Jeugd geen behandelgegevens uitgewisseld. Bij volwassenen worden aan de zorgverzekeraar (wel) classificatie gegevens verstrekt, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt d.m.v. een zgn. privacyverklaring. Uw verwijzer wordt van uw aanmelding op de hoogte gesteld en voor welke classificatie u behandeld gaat worden. Bij afsluiting van behandeling krijgt de verwijzer wederom bericht. Van alle informatie die naar uw verwijzer gaat krijgt u inzage,  ontvangt u een kopie en tekent u voor akkoord voor verzending.

Intake Formulier

Het is mogelijk dat mails m.b.t. de aanmelding in uw spam box terecht komen.
 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten