Skip navigation

Cliëntenraad

PPP heeft een actieve cliëntenraad die er op toeziet dat de belangen van de cliënten van de praktijk worden gewaarborgd. Een cliëntenraad is sinds 1996 verplicht en vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit (oud)cliënten van de praktijk en of familieleden van cliënten met affiniteit voor de geestelijke gezondheidszorg.

PPP vindt het belangrijk dat (ex)cliënten kunnen meedenken en meepraten over de zorg die de praktijk biedt. Voor de kwaliteit van die zorg is de cliëntenraad, een onafhankelijk orgaan dat invloed kan uitoefenen op het beleid van de instelling, essentieel.

De cliëntenraad heeft de volgende functies:

  • De raad treedt op als spreekbuis van de cliënten door het onderhouden van contact met cliënten van de praktijk.
  • De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen  alsmede de kwaliteit van de geleverde zorg.
  • De raad is ook adviseur en geeft gevraagd en ongevraagd, advies aan de directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Tevens adviseert de raad cliënten over hun rechten en plichten en geeft ze voorlichting over het beleid van de praktijk en de klachtenregeling.

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad, stuur dan een mail naar Clientenraad@psychpraktijk.nl

Spreekt het werk van de raad u aan en heeft u tijd en energie over om u in te zetten voor het belang van onze cliënten, dan kunt u zich ook via bovengenoemd e-mail aanmelden. PPP zorgt voor facilitaire ondersteuning en een vergoeding van onkosten.

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten