Skip navigation

Vacatures

Psychologen Praktijk Putten zoekt  met spoed een Hoofd Bedrijfsvoering

Als Hoofd Bedrijfsvoering zorg je ervoor dat de collega’s in het behandelteam hun werk kunnen doen. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de organisatorische processen, de externe communicatie met de zorgverzekeraars, de logistiek en het aansturen van de secretarie. Van jou vragen we leiderschapskwaliteiten, kennis van ontwikkelingen en regels binnen het werkveld van de GGZ en bekendheid met de financieringsstructuur van de GGZ (ZPM).

Je taken bestaan onder meer uit

  • het zorgdragen voor een juiste kwalitatieve en kwantitatieve vulling
  • het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars en bewaken van de omzetplafonds
  • het monitoren en sturen op tijdregistratie en resultaat
  • het zorgen voor deskundigheidsbevordering en opleidingen binnen het team
  • het voeren van functioneringsgesprekken
  • het bewaken van facilitaire zaken waaronder ICT
  • het actueel houden van het Kwaliteitshandboek
  • het bewaken van veiligheid (VIM,MIP en RIE) en
  • het voorbereiding en begeleiden van audits (HKZ) en visitaties (RINO)

 Je kunt zelfstandig functioneren, bent praktisch en vindt het belangrijk om ook de eigen deskundigheid te bevorderen o.a. door middel van bij-, en nascholing.

Wat wij bieden
PPP biedt een prettige werkplek met veel ruimte voor eigen autonomie en zelfstandigheid, collegialiteit en menselijke maat. Je wordt ondersteund door ons secretariaat en hoofd financiële bedrijfsvoering. PPP volgt de CAO GGZ met salariëring conform FWG en pensioen bij PFZW. Inschaling in FWG is afhankelijk van opleiding en ervaring. Voorts is er een ruim opleidingsbudget.

Informatie en reactie
Wil je  deel uitmaken van onze instelling, bent u initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken, stuur dan een mail met CV naar javrooijen@psychpraktijk.nl waarin u toelicht waarom u vindt dat u een geschikte kandidaat voor deze functie bent.
Wil je nadere informatie over deze vacature, neem dan contact op met Jan van Rooijen, Psychologen Praktijk Putten, Klaas Frisohof 20-3, 3881 SV Putten. Tel: 06 20477117


Vacature psycholoog

Vacature GZ psycholoog

Vacature Psychotherapeut

Vacature Verpleegkundig Specialist

Vacature Klinisch Psycholoog

Stageplaats PPP Volwassenen

Ieder jaar in september biedt PPP een stageplaats aan voor een 4e jaars student Psychologie van de Universiteit Utrecht. Zie hiervoor de website Stagebank Universiteit Utrecht.
Sollicitanten kunnen in het voorjaar via de info mail (info@psychpraktijk.nl) hun belangstelling voor een stageplaats kenbaar maken.

 

© Copyright  | Psychologen Praktijk Putten